Izvēlne

Produktu kategorijas

Šie lietošanas noteikumi, turpmāk – Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.schrots.lv  turpmāk – Interneta veikals lietošanas kārtību.

1.1. Interneta veikals – Pārdevēja interneta veikals www.schrots.lv, kas reģistrēts adresē Tērvetes iela 91A, Jelgava, LV–3008, Latvija un kurš nodrošina Interneta veikala pieejamo saturu un sniedz iespēju iegādāties Interneta veikalā pieejamo produkciju saskaņā ar Lietošanas noteikumiem;

1.2. Atteikuma tiesības – ir Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir „patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā pēc Preces saņemšanas dienas, atkāpties no Distances līguma;;

1.3. Distances līgums – vienošanās, par Preces iegādi, kas starp Pircēju un Pārdevēju noslēgta attālināti – tīmekļa vietnes tiešsaistes režīmā;

1.4. Līdzēji – Pircējs un Pārdevējs, abi kopā

1.5. Pārdevējs – SIA „SCHROTS.LV”, reģ. Nr. 43603075500, juridiskā adrese: Tērvetes iela 91A, Jelgava, LV-3008, Latvija, tālrunis: +37120601000;

1.6. Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kas veic Pasūtījumu Interneta veikalā, izmantojot Tīmekļa vietni www.schrots.lv;

1.7. Preces – jebkuras preces, kuras Interneta veikala vietnē ir izvietotas Pircējam redzamā veidā un kuras Pircējs var pasūtīt un iegādāties;

1.8. Lietotājs – Persona, kas izmanto vietni www.schrots.lv savu uzdevumu risināšanai un informācijas iegūšanai, un/vai Preču iegādei.

2.1.   Ja Pircējs iegādājas Interneta veikalā  piedāvātās preces, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanās nosacījumi;

2.2.   Ja Lietotājs iegādājas preces Interneta veikalā, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Lietotājs piekrītot Lietošanas noteikumiem, apstiprina, ka  tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā www.schrots.lv;

2.3.   Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt Interneta veikala  darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, Interneta veikala uzturētājiem  ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta veikalam www.schrots.lv;

2.4. Interneta veikals  patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties Interneta veikalā , tiek piemēroti Lietošanas noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

2.5. Interneta veikals   patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

3.1. Lai veiktu pirkumu  Interneta veikalā Lietotājam ir jāaizpilda pasūtījuma veidlapa, tajā norādot pircēja vārdu, uzvārdu, un vai nosaukumu, preces piegādes adresi, tālruņa numurus, e-pasts un citu informāciju, ja tas nepieciešams.

3.2.  Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas veidlapā norādīto datu pareizību. Ja Lietotājs reģistrācijas formā norādījis neprecīzus datus, Interneta veikals  nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām, un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju.

3.3. Preces piegāde tiek uzsākta tikai pēc pilnīgas Pasūtījuma apmaksas. Ja Pasūtījuma pilnīga apmaksa netiek saņemta trīs darba dienu laikā no Pasūtījuma veikšanas brīža, Pasūtījums tiek atcelts.

3.4. Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.

3.5. Interneta veikals  garantē lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos.

3.6. Interneta veikals apņemas neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot Interneta veikala  partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus.

3.7. Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai identificētu personas identitāti.

4.1. Preces pirkuma līgums starp Interneta veikalu  un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs izvēloties preci(-es) ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz “apmaksāt pirkumu”. Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.

4.2. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti Interneta veikala  datu bāzē.

4.3. Interneta veikals  piekrīt piegādāt Lietotāja iegādātās preces uz Lietotāja norādīto adresi, izmantojot piegādes veidu, ko Pircējs norādījis aizpildot preces iegādes anketu.

4.4. Ja Interneta veikalam  neizdodas sazināties ar Lietotāju 3 (trīs) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts, Lietotājs saņem atpakaļ naudu tikai par preci, piegādes maksa netiek atmaksāta.

4.5. Ārkārtas situācijās, kad neparedzētu apstākļu dēļ, Interneta veikals nevar nodrošināt interneta veikalā  iegādātās preces piegādi, Interneta veikals apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Lietotājs nepiekrīt saņemt līdzīgu preci, Interneta veikals atmaksā samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.

5.1. Preču cenas Interneta veikalā  norādītas Eiro valūtā.

5.2. Lietotājs maksā par precēm, šādos veidos:

5.2.1. izmantojot Bankas pārskaitījumu;

5.2.2. izmantojot PayPal pakalpojumus;

5.2.3. Izmantojot PaySera pakalpojumus;

5.2.4. Skaidrā naudā Interneta veikala faktiskajā adresē Aviācijas ielā 12, Jelgavā, LV-3008.

6.1. Lietotājs izvēloties piegādes pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi.

6.1.2. Interneta veikala preču piegāde tiek veikta ar Pakomātu vai Kurjeru dienestu starpniecību.

6.2. Interneta veikals  darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Aptuvenais piegādes laiks 1-3 (viena līdz trīs) darba dienas.

6.3.. Ja preču piegāde Lietotājam nav iespējama Lietotāja vainas vai no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ (Lietotājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Lietotājs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti, pasūtījums tiek atcelts, Lietotājs saņem atpakaļ naudu tikai par preci, piegādes maksa netiek atmaksāta.

6.4. Pēc preču saņemšanas Lietotājs vai viņa pārstāvis pārbauda preču atbilstību pasūtītajam un paraksta rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanu/pieņemšanas dokumentu. Parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu Lietotājs, vai viņa pārstāvis apliecina, ka preces ir nodotas labā stāvoklī. Visos gadījumos, kad kurjers piegādā preci Lietotājam, ja preces iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Lietotājam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Lietotājam tas jādara kurjera klātbūtnē. Interneta veikals  neatbild par tādam preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas preču piegādes apstiprinājumā.

7.1.  Visu Interneta veikalā  pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces.

7.2.  Jaunām Interneta veikala  precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.

7.3. Lietotām Interneta veikala  precēm garantija var netikt piemērota.

8.1. Ja Lietotājs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko darbību), Lietotājs var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” nosacījumus, patērētājam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā atgriezt Interneta veikals  iegādāto preci atpakaļ Interneta veikalam.

8.2. Lietotājs informē Interneta veikalu par atgriešanu paziņojot par to rakstiski (e-pastā) norādot atgriešanas objektu un pasūtījuma numuru. Atgriežot preci(-es) Lietotājs var izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, obligāti norādot Lietotāja bankas konta numuru. Lietotājs preces nosūta Interneta veikalam  uz adresi: Aviācijas iela 12, Jelgava LV-3002.

8.3. Preču atgriešana notiek, ievērojot šādus nosacījumus:

8.3.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā;

8.3.2. preces nedrīkst būt bojātas;

8.3.3. preces nav lietotas, nav zaudējušas tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.) (tas neattiecas uz jau sabojātiem produktiem piegādes laikā);

8.3.4. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī kāda tā bija preci saņemot;

8.3.5. Interneta veikalam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz precu atgriešanu;

8.3.6. Lietotājam jāsedz atgriešanas izmaksas;

8.3.7. naudas atmaksa par atpakaļ nosūtītajām precēm tiek veikta vienīgi ar bankas pārskaitījumu uz lietotāja atgriešanas dokumentā norādīto  bankas kontu.

8.4. Lietotājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Lietotājs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Interneta veikalam  ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Lietotāja par preci samaksāto naudu.

8.5. Par precēm, kuras lietotājs atgriež Interneta veikals  ievērojot Lietošanas noteikumos noteikto kārtību, Interneta veikals  piekrīt atmaksāt Lietotājam naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.

9.1. Interneta veikals sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu, pasta adresi vai tālruņa numuru. Lietotājs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti Interneta veikals  sadaļā – Kontakti.

9.2. Ikviens Pircējs var izteikt ieteikumus, priekšlikumus par Interneta veikala darbu, vai izteikt sūdzību, nosūtot uz to e-pastu info@schrots.lv info@schrots.lv

10.1. Interneta veikals  ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs rīkojas pretēji šajos Lietošanas noteikumos norādītajai Interneta veikala  lietošanas kārtībai.

10.2. Interneta veikals nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Interneta veikala saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Interneta veikals centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

11.1. Attiecības starp Lietotāju un Interneta veikals   regulē šie Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

11.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar Interneta veikals  klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SCHROTS”, reģistrācijas numurs: 43603075500, kas reģistrēts Tērvetes ielā 91A, Jelgavā (turpmāk — Interneta veikals  ) nodrošina klientu privātumu saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Pirms savu datu sniegšanas (reģistrējoties, izdarot pirkumu vai citā veidā) lūdzam iepazīties ar Interneta veikala privātuma politikas principiem, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, uzglabāšanu, izmantošanu, publicēšanu un nodošanu citiem. Mēs pieņemam, ka nododot savus personas datus Interneta veikalam  jebkurā veidā, jūs ar šo Privātuma politiku esat iepazinušies un to akceptējuši.


Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

 

Interneta veikals  apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 

 •     Preču un pakalpojumu distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana
 •     Preču rezervēšana
 •     Pieteikumu izskatīšana un apstrāde, konsultāciju nodrošināšana
 •     Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana
 •     Biznesa plānošana un analītika

Interneta veikals  apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 •     Līguma noslēgšanai vai izpilde
 •     Leģitīmās intereses nodrošināšana
 •     Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde
 •     Datu subjekta piekrišana

 

Personas datu glabāšanas ilgums

 

Interneta veikals  glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 

 •     kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Interneta veikals  var realizēt savas leģitīmās intereses;
 •     kamēr Interneta veikals  pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 •     kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

 

 

Personas datu saņēmēji

 

Likumā noteiktos gadījumos Interneta veikals  var nodot informāciju trešajām personām, piemēram – tiesībsargājošajām instancēm.

 

Ar datu subjektu noslēgtā līguma saistību izpildes nodrošināšanai Interneta veikals  var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram –  preču piegāde, līzinga pakalpojumi un tamlīdzīgi. Izpildot šos uzdevumus, Interneta veikals  sadarbības partneri apstrādā datu subjekta personas datus un ir uzskatāmi par Interneta veikals  datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Interneta veikals  ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos datu subjekta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

 

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

 

 

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Interneta veikals  par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums: rakstveidā, iesniedzot SIA SCHROTS.LV birojā pēc adreses: Aviācijas iela 12, Jelgava, LV-3002, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

 

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

 

Interneta veikals  veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

 

Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

 

 

Tiesības atsaukt piekrišanu

 

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt sūtot atsaukumu uz epastu: info@schrots.lv.

 

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu uzstādījumos, vai par to atsūtot pieprasījumu uz epastu: info@schrots.lv. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša e-pasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils

 

 

Izmaiņas Privātuma politikā

 

Interneta veikals  ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas savā Privātuma politikā, kuras pēc tam tiek publicētas interneta vietnē www.schrots.lv .